Jdi na obsah Jdi na menu
 


Povinnosti a pravomoci Pánů měst

28. 12. 2017
RPG Povinnosti a Pravomoci
Postava Pána města zastupuje a reprezentuje rasu / město. 
Postava Pána města rozsuzuje nezávažné trestné činy (krádeže, sousedské spory, obchodní spory) – Závažnější činy (Žhářství, velezrada, vražda) však je povinen přenechat Králi. 
Postava Pána města vydává zatykače pouze na území svého kraje.
Postava Pána města smí vydávat vyhlášky platná pro území města a kraje, který zastupuje. Tyto vyhlášky ovšem nesmí odporovat Knize Zákonů Alyonu. 
Žádný z Pánů měst nemůže být zatčen, uvězněn a odsouzen k smrti. 
Žádost o zatčení Pána města vydává pouze Král a to v případě přímých důkazů svědčících proti němu. Tyto důkazy musí být podložené a v případě svědků musí být potvrzena jejich spolehlivost. 
Pán města může být souzen pouze Králem.
Pán města může být odsouzen k trestu v podobě odnětí svobody, pokuty, ale nikoliv smrti. 
Nikdo krom Krále nesmí odebrat titul Pána města. Tento čin může být proveden jen tehdy, jestliže se jeden z Pánů města dopustí velezrady proti koruně.
Pán města ze svého území smí vykázat kohokoliv, ale musí pro toto vykázání předložit přesvědčivé důkazy. Toto se ovšem nevztahuje na Krále a další Pány města.
Pán města může požadovat právo odvety „Oko za oko, zub za zub“ v případě, že byla uražena jeho čest, panství a rod. Toto právo nemůže uplatňovat proti jinému Pánu města.
Pán města je váženým členem rady. Má druhý nejsilnější hlas po Králi. A Král nesmí nic rozhodnout bez vědomí všech Pánů měst. 
Pán města je nejvyšší osobou ve městě, vybírá si svého zástupce, který mu je vždy k ruce. 
Pokud se na území Města či kraje nachází skupina rasy, které nedokáže žít na jiném místě, je Pán města povinen poskytnout možnost útočiště a respektovat případného vůdce rasy. 
 
 
Povinnosti a Pravomoci Pánů měst mimo RPG 
Každý hráč za Pána města je povinen napsat ke svému městu vyhlášku (Zákony města)
Hráč Pána města je povinen starat se o „Nováčky“ - v praxi to vypadá tak, že Páni měst musejí mít přehled o tom, koho mají ve městě.